01
LUT
2016

Objawy jaskry

Objawy jaskry?

Uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzi do występowania ubytków w polu widzenia, które początkowo pojawiają się obwodowo i mogą być trudne do zauważenia.

Przy braku leczenia jaskry, w schyłkowej fazie choroby dochodzi do utraty centralnego pola widzenia, dlatego wczesne rozpoznanie i leczenie jaskry jest kluczem do zapobiegania utraty wzroku.