16
LUT
2016

Rodzaje jaskry

Istnieje kilka rodzajów jaskry. Dwa główne typy to jaskra otwartego kąta i jaskra zamykającego się kąta.

Jaskra otwartego kąta

Jaskrą z otwartym kątem jest najbardziej rozpowszechnioną formą jaskry, stanowiącą co najmniej 90% wszystkich przypadków jaskry:
Jest spowodowana przez powolnie postępujące utrudnienie odpływu cieczy wodnistej z oka ,co w konsekwencji powoduje zwiększenie ciśnienia w oku.
Rozwija się najczęściej powoli a objawy związane z uszkodzeniem nerwu wzrokowego mogą być niezauważalne.
Jaskra otwartego kąta oznacza, że ​​kąt, gdzie tęczówka styka się z rogówką jest szeroki i otwarty. Jaskra z otwartym kątem nazywana jest również jaskrą pierwotną lub przewlekłą.

Jaskra z zamkniętym kątem

Jaskra zamkniętego lub zamykającego się kąta jest mniej rozpowszechnioną formą jaskry:
Spowodowana jest zablokowaniem odpływu cieczy wodnistej z oka na skutek wąskiego kąt pomiędzy tęczówką a rogówką
Może rozwijać się bardzo szybko
Objawy uszkodzenia są zwykle szybciej zauważalne.
Niekiedy gdy dojdzie do całkowitego zamknięcia kąta, dochodzi do nagłych i gwałtownych objawów takich jak silny ból oka ,ból głowy ,wymioty i zamglone widzenie .Stan taki wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.Jest to ostry napad jaskry

Jaskra normalnego ciśnienia

W jaskrze normalnego ciśnienia dochodzi do uszkodzenia nerwu chociaż ciśnienie w oku pozostaje w granicach normy. Nadal do końca nie wiemy, dlaczego dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego u niektórych ludzi pomimo prawidłowego poziomu ciśnienia. Jest to bardzo podstępna postać choroby gdyż podstawowy parametr,ciśnienie wewnątrzgałkowe, pozostaje w granicach normy .W związku z tym istotne są metody diagnostyczne dające możliwość zdiagnozowania początkowych zmian patologicznych. Należą do nich OCT nerwu wzrokowego ,badanie komórek zwojowych siatkówki a także badanie FDT (badanie pola widzenia metodą zdwojonej częstotliwości.

Jaskra wrodzona

Ten typ jaskry występuje u dzieci, występuje wkrótce po urodzeniu dziecka lub rozwija się w wczesnej młodości. Wymaga szybkiego wdrożenia leczenia głównie chirurgicznego.

Inne rodzaje jaskry:

Warianty otwartego kąta i jaskry zamkniętego kąta obejmują:
– Jaskra wtórna
– Jaskra barwnikowa
– Jaskra pseudoeksfoliacyjna (jaskra w przebiegu PEX)
– Jaskra pourazowa
– Jaskra fakolityczna i fakoanafilaktyczna (wynika z patologii soczewki takich jak zaćma pęczniejąca)
– Jaskra towarzysząca zespołom genetycznym